Nhà văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân

Chương trình tuyên truyền và giao lưu văn nghệ được tổ chức tại khu 5 xã Thanh Đình - Việt Trì. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Chương trình tuyên truyền và giao lưu văn nghệ được tổ chức tại khu 5 xã Thanh Đình - Việt Trì. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Chương trình tuyên truyền và giao lưu văn nghệ được tổ chức tại khu 5 xã Thanh Đình - Việt Trì. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top