Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ: Sáp nhập các ban chuyên môn

Đồng chí Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.
Lên top