Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2.2021). Ảnh: Hoàng Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2.2021). Ảnh: Hoàng Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2.2021). Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top