LĐLĐ TP Việt Trì: Ra mắt Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hải – Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Hải – Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Hải – Tỉnh ủy viên, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở.
Lên top