LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Đức Thuận
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Đức Thuận
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Đức Thuận
Lên top