LĐLĐ tỉnh Phú Thọ triển khai quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Thanh Nga
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Thanh Nga
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Thanh Nga
Lên top