LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Thị Ninh. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Thị Ninh. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Thị Ninh. Ảnh: Mai Hoa
Lên top