LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao 40 triệu hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Phú Thọ (thứ 3, từ phải qua) - trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình đoàn viên Trần Thị Là. Ảnh: Mỹ Hạnh
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Phú Thọ (thứ 3, từ phải qua) - trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình đoàn viên Trần Thị Là. Ảnh: Mỹ Hạnh
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Phú Thọ (thứ 3, từ phải qua) - trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình đoàn viên Trần Thị Là. Ảnh: Mỹ Hạnh
Lên top