LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống dịch

Ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) - trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho huyện Thanh Sơn. Ảnh: Anh Hoàng
Ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) - trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho huyện Thanh Sơn. Ảnh: Anh Hoàng
Ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) - trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho huyện Thanh Sơn. Ảnh: Anh Hoàng
Lên top