LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn.
Giảng viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn.
Giảng viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn.
Lên top