LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Sơ kết 2 năm phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể cá nhân.
Lên top