LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lên top