LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Đưa vào sử dụng 2 góc bảo hộ lao động

Hệ thống tủ sách pháp luật tuyên truyền về an toàn lao động của góc bảo hộ lao động. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Hệ thống tủ sách pháp luật tuyên truyền về an toàn lao động của góc bảo hộ lao động. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Hệ thống tủ sách pháp luật tuyên truyền về an toàn lao động của góc bảo hộ lao động. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top