LĐLĐ thị xã Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Lãnh đạo 2 đơn vị ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: Đăng Hải
Lãnh đạo 2 đơn vị ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: Đăng Hải
Lãnh đạo 2 đơn vị ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: Đăng Hải
Lên top