LĐLĐ Phú Thọ: Trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm CĐ tại huyện Thanh Ba

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền cho gia đình đoàn viên Trần Thị Năm - CĐCS trường mầm Tiểu học Khải Xuân, xây nhà "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Q.V
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền cho gia đình đoàn viên Trần Thị Năm - CĐCS trường mầm Tiểu học Khải Xuân, xây nhà "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Q.V
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền cho gia đình đoàn viên Trần Thị Năm - CĐCS trường mầm Tiểu học Khải Xuân, xây nhà "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Q.V
Lên top