LĐLĐ Phú Thọ tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động

Hội nghị  tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Trần Hùng
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Trần Hùng
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Trần Hùng
Lên top