LĐLĐ huyện Yên Lập (Phú Thọ) đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19

Lãnh  đạo LĐLĐ huyện Yên Lập (Phú Thọ) kiểm tra phòng chống dịch COVID-10 tại Công ty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam chi nhánh Phú Thọ. Ảnh: LĐLĐ huyện Yên Lập
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Lập (Phú Thọ) kiểm tra phòng chống dịch COVID-10 tại Công ty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam chi nhánh Phú Thọ. Ảnh: LĐLĐ huyện Yên Lập
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Lập (Phú Thọ) kiểm tra phòng chống dịch COVID-10 tại Công ty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam chi nhánh Phú Thọ. Ảnh: LĐLĐ huyện Yên Lập
Lên top