Huyện Yên Lập (Phú Thọ) tiếp nhận ủng hộ trên 100 triệu đồng chống dịch

Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Ảnh: Xuân Đôn
Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Ảnh: Xuân Đôn
Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Ảnh: Xuân Đôn
Lên top