Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) thành lập thêm một công đoàn cơ sở

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Sơn trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Ảnh: Hải Huyền
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Sơn trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Ảnh: Hải Huyền
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Sơn trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods. Ảnh: Hải Huyền
Lên top