Huyện Phù Ninh (Phú Thọ): Thêm một công đoàn cơ sở

Lãnh đạo huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa và trao quyết định thành lập cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lãnh đạo huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa và trao quyết định thành lập cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lãnh đạo huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa và trao quyết định thành lập cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lên top