Huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Thành lập Công đoàn cơ sở với 25 đoàn viên

Ông Bùi Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Ảnh: Lại Thị Lý
Ông Bùi Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Ảnh: Lại Thị Lý
Ông Bùi Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Ảnh: Lại Thị Lý
Lên top