Huyện Lâm Thao: Công đoàn tích cực tuyên truyền phòng chống COVID-19

Công ty Betheo Quốc tế kiểm tra thâm nhiệt người lao động trước khi bước vào sản xuất. Ảnh: Hồng Vân
Công ty Betheo Quốc tế kiểm tra thâm nhiệt người lao động trước khi bước vào sản xuất. Ảnh: Hồng Vân
Công ty Betheo Quốc tế kiểm tra thâm nhiệt người lao động trước khi bước vào sản xuất. Ảnh: Hồng Vân
Lên top