Hơn 500 đoàn viên tham gia Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ thị xã Phú Thọ

Hơn 500 đoàn viên tham gia Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ thị xã Phú Thọ.
Hơn 500 đoàn viên tham gia Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ thị xã Phú Thọ.
Hơn 500 đoàn viên tham gia Giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ thị xã Phú Thọ.
Lên top