Hỗ trợ người lao động hoàn thành cách ly y tế

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao tiền hỗ cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam. Ảnh: Phạm Chung
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao tiền hỗ cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam. Ảnh: Phạm Chung
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao tiền hỗ cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam. Ảnh: Phạm Chung
Lên top