Hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm cho khu cách ly y tế tập trung

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh và công đoàn cơ sở trao hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh và công đoàn cơ sở trao hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh và công đoàn cơ sở trao hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
Lên top