Hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn bị hoả hoạn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp và Công trình công cộng trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Bền. Ảnh: Phạm Thắm
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp và Công trình công cộng trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Bền. Ảnh: Phạm Thắm
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp và Công trình công cộng trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Bền. Ảnh: Phạm Thắm
Lên top