Hỗ trợ cán bộ, đoàn viên khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19

Đồng chí Hoàng Minh Thắm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ đoàn viên găp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Đồng chí Hoàng Minh Thắm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ đoàn viên găp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Đồng chí Hoàng Minh Thắm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ đoàn viên găp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Thuỷ.
Lên top