Hỗ trợ 216 công nhân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) và ông  Phùng Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 3 từ trái qua) trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) và ông Phùng Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 3 từ trái qua) trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ phải qua) và ông Phùng Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 3 từ trái qua) trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
Lên top