Hai cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ được vinh danh

Chị Nguyễn Thị Hưng - Trưởng ban Nữ công CĐCS công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam nhận bằng khen vinh danh cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Chị Nguyễn Thị Hưng - Trưởng ban Nữ công CĐCS công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam nhận bằng khen vinh danh cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Chị Nguyễn Thị Hưng - Trưởng ban Nữ công CĐCS công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam nhận bằng khen vinh danh cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019
Lên top