Gặp mặt giáo viên, đoàn viên công đoàn tiêu biểu, vượt khó

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen tới các giáo viên, đoàn viên công đoàn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen tới các giáo viên, đoàn viên công đoàn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen tới các giáo viên, đoàn viên công đoàn.
Lên top