Công đoàn tỉnh Phú Thọ: Góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS Công ty TNHH sản phẩm thể thao Bai Sheng, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Ảnh: Quân Lâm
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS Công ty TNHH sản phẩm thể thao Bai Sheng, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Ảnh: Quân Lâm
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho CĐCS Công ty TNHH sản phẩm thể thao Bai Sheng, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Ảnh: Quân Lâm
Lên top