Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Thọ: Hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Phùng Thị Nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Phùng Thị Nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Phùng Thị Nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Lên top