Cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho các Ban, đơn vị.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho các Ban, đơn vị.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho các Ban, đơn vị.
Lên top