Cơ cấu tổ chức của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng Đại hội CĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng Đại hội CĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng Đại hội CĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lên top