Chăm lo cho đời sống công nhân trong dịch bệnh

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trà Mỹ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trà Mỹ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trà Mỹ
Lên top