CĐVC tỉnh tỉnh Phú Thọ biểu dương cán bộ CĐ và đoàn viên tiêu biểu

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: H.Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: H.Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: H.Tuấn
Lên top