CĐCS Trường Đại học Hùng Vương tổ chức ủng hộ phòng, chống COVID-19

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương trao số tiền quyên góp ủng hộ phòng,
chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CĐCS trường ĐH Hùng Vương
Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương trao số tiền quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CĐCS trường ĐH Hùng Vương
Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương trao số tiền quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CĐCS trường ĐH Hùng Vương
Lên top