CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh ký thoả thuận với lãnh đạo Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ. Ảnh: Thu Hương
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh ký thoả thuận với lãnh đạo Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ. Ảnh: Thu Hương
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh ký thoả thuận với lãnh đạo Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ. Ảnh: Thu Hương
Lên top