CĐ ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ: Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tiến.
Lên top