Các kỳ Đại hội của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023.
Lên top