Các công đoàn cơ sở tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch

CĐCS Trường THCS, Tiểu học, Mầm Non Phú Lộc thăm, thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
CĐCS Trường THCS, Tiểu học, Mầm Non Phú Lộc thăm, thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
CĐCS Trường THCS, Tiểu học, Mầm Non Phú Lộc thăm, thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ huyện Phù Ninh
Lên top