Các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ: Không chủ quan, coi thường COVID-19

CNLĐ Công ty TNHH JNTC được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại công ty.
CNLĐ Công ty TNHH JNTC được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại công ty.
CNLĐ Công ty TNHH JNTC được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại công ty.
Lên top