Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự “Tết Sum vầy” tại Phú Thọ

Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới công nhân lao động tại Chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới công nhân lao động tại Chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới công nhân lao động tại Chương trình.
Lên top