BHXH và LĐLĐ thị xã Phú Thọ ký chương trình phối hợp

Đồng chí Ngô Duy Tâm - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Thọ và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Giám đốc BHXH thị xã ký chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: Đăng Hải.
Đồng chí Ngô Duy Tâm - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Thọ và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Giám đốc BHXH thị xã ký chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: Đăng Hải.
Đồng chí Ngô Duy Tâm - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Thọ và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Giám đốc BHXH thị xã ký chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: Đăng Hải.
Lên top