432 người lao động được test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2

Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH NOW VINA được test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH NOW VINA được test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH NOW VINA được test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: Kiều Công Tuấn
Lên top