LĐLĐ Ninh Thuận: Bàn giao 13 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Lên top