Lai Châu: Công đoàn tích cực sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19

Lên top