Khánh Hoà: Công đoàn vận động tiêu thụ nông thuỷ sản tồn đọng cho nông dân

Lên top