Khánh Hòa: Biểu dương 11 tập thể, 142 cá nhân xuất sắc

Lên top