Các CĐCS ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa:

Giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp

Lên top